Anne Baba Tutumları

   2019 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Anne baba tutumları, anne ve babanın çocuğunu yetiştirirken çocuklarına karşı ve çocuğun yanında birbirlerine karşı uyguladıkları davranışların tümüdür. Anne baba tutumlarını bu kadar önemli kılan ise, bu tutumların çocuğun psikolojik gelişimi açısından sahip olduğu önemden ötürüdür.

Anne Baba Tutumları Nelerdir?

Çocuklar ile ebeveyn arasındaki ilişkinin ve çocuğun tüm hayatı boyunca kurduğu ilişkiler ile birlikte karakter yapısının nedeni anne baba davranışlarından kaynaklanmaktadır. Anne ve babanın bu bağlamda çocuğuna karşı sergilemiş olduğu davranışların tümü, çocukların da olaylara ve kişilere karşı nasıl davranış sergileyeceğinin ön izlemesi olur.

Çok Hoşgörülü Anne Baba Tutumu

Çok hoşgörülü anne baba tutumu sergilenen bir ailede, çocuk tek hükmeden olmayı öğrenmektedir. Aile hareketlerini ve hayatını çocuğun arzularına ve isteklerine göre belirlediğinden dolayı, çocuğuna çok fazla sevgi aşıladığından dolayı çocuk sevgi arsızı, bencil, kural tanımayan, dik başlı, doyumsuz bir karakter yapısına sahip olabilmektedir. Benmerkezci ve sosyal yapıları zayıf olan çocuk görünümü çizerler.

Dengesiz ve Kararsız Anne Baba Tutumu

Anne ve baba kendi aralarında iyi anlaşamadıklarında bu durum ortaya çıkmaktadır. özellikle de her iki tarafında da baskın olduğu zamanlarda kararsız ve dengesiz davranışlar söz konusu olabilir. Çocuk bu nedenle hangisine inanacağını bilememekte ve kararsız bir karakter haline bürünmektedir. Bu tip aile tutumunda büyüyen çocuklar çabuk karar değiştirebilen, her fikre karşı açık, tutarsız ve kararsız çocuklar olmaktadır. bu çocuklar duygusal açıdan da eksik olan yanlara sahip olabilirler.

Otoriter ve Baskıcı Anne Baba Tutumu

Bu anne baba tutumunda aile kuralcı, otoriter ve karı bir yapıya sahiptir. anne ve babanın ikisinde de olan bu disiplinli yapı sonucu çocuk yardımsever, dürüst, nazik ve dikkatli olmayı öğrenirken bir yandan da çekingen, ürkek, güvensizlik duyan, özgüvensz, çok zayıf, korkak, başkalarının etkisi altına koolay giren, kendi başına iş yapma kabiliyeti gelişmemiş bir karaktere de sahip olurlar.

Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu:

Çocuğun sürekli olarak, farklı ortamlarda kontrol altına alındığı aile tutumu da aşırı koruyucu anne baba tutumu olmaktadır. aşırı derecede ilgi ve alaka gören ve zarar gelir endişesi ile sokağa bile tek yollanmayan çocuğun karakter yapısına da bu durum yansımaktadır. Bu tip ailede yetişen çocuklar özgüveni olmayan, aileye aşırı bağlı, sıkıştırıldığında başkalarına kolayca suç atabilecek ve duygusal açıdan da zayıf olan olmaktadır.

Hoşgörülü ve Güven Verici Anne-Baba Tutumu:

Bu anne baba tutumu en ideal olan aile tipidir. Bu tip aile tutumunda kısıtlamalar ve temel kurallar haricinde çocuklar özgür bir şekilde, fakat sorumluluk bilinci ile yetiştirirler. Çocuklar birey olmanın farkına erken yaşta varır, sosyal ilişkileri kuvvetli olur, özgüvenleri gelişmiş olur ve geleceğin de ideal yetişkin adayları olurlar.

Anne Baba Tutumları Hakkında detaylı bilgi almak için https://madalyonklinik.com/blog/anne-baba-tutumlari adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sponsorlu Baglantılar

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
.