Gizlilik Gerektiren ihalelere Düzenleme Geliyor

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Bakanlar Kurulunun, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Maliye Bakanlığınca emniyet ya da istihbarat alanlarıyla temaslı bulunduğuna, saklılık içerisinde yürütülmesi, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi esnasında hususi emniyet tedbirleri alınması gereken ya da devlet güvenliğine dair esas menfaatlerin korunmasını gerektiren durumlarla alakalı bulunduğuna karar verdiği mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerini kapsıyor.

Bu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, kanundaki esas ilkelerin yanı sıra yerel menfaat, emniyet ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve hızla hareket ilkeleri de öneme alınacak.

Söz hususu işlerin ihalesinde “pazarlık usulü” tekniği uygulanacak. Bunun beraberinde ihtiyacın hususiliğine göre direk temin yoluna da gidilebilecek.

İhalelerde öneri edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere hevesli yönünden verilebilecek tutarda geçici teminat alınacak. İhale dokümanında vurgulanması şartıyla mal ve hizmet alımı ihalelerinde geçici teminat alınması mecburi olamayacak. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine ideal şeklinde yerine getirilmesini sağlamak hedefiyle sözleşmenin yapılmasından evvel, ihale üstünde kalan hevesliden ihale bedeli üstünden hesaplanmak hedefiyle yüzde 6 net teminat alınacak. Fakat evvellikli hallerde ve gerekçe belirtmek hedefiyle Maliye Bakanı onayıyla net teminat alınmaması kararlaştırılabilecek. Bu halde düzenlenecek her hak edişten yüzde 6 oranında yapılacak nettiler teminat şeklinde alıkonulacak.

– Yerli malına fiyat üstünlüğü

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli hevesliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başka alakalı kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilen ve Kamu İhale Kurumunca ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı öneri eden hevesliler lehine yüzde 15 seviyesine kadar fiyat üstünlüğü sağlanabilecek.

Söz hususu esasların yürürlüğe girdiği tarihten evvel ihale edileceği ya da alım uygulanacağı yazılı şeklinde duyurulmuş ya da ilanı uygulanan işler tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
casibom - grandpashabet giriş - oran.net -