Konutları Geç Teslim Eden Toki Tazminat Ödedi

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

TOKİ, konutları saatinde teslim edemeyince mağdur bulunduğu amacıyla dava açan binlerce vatandaşa milyonlarca lira tazminat ödedi. Sayıştay’ın TOKİ amacıyla hazırladığı 2014 senesi kontrol raporunda projeleri saatinde teslim etmemesi sebebiyle açılan davalar sıralandı. Kira tazminatı talebiyle başkanlık aleyhine şimdiye kadar 24 bin 175 dava açıldı. Bu davaların 21 bir 289’u aleyhe, 538’i lehe sonuçlanırken 722 kısmen kabul edildi. Geç teslimler sebebiyle açılan davaların yüzde 98’inin İdare aleyhine sonuçlandığı belirti edilen Sayıştay Raporunda, “Bu kapsamda ödenen tazminat tutarı 2010 senesinde 20,7 milyon TL iken, 2011 senesinde 54,4 milyon TL, 2012 senesinde 35,4 milyon TL, 2013 senesinde 13,8 milyon TL, 2014 senesinde 5,8 milyon TL olmak üzere toplam 130,1 milyon TL’ye ulaşmıştır.” denildi.

SAYIŞTAY RAPORUNA GİRDİ

Sayıştay Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi’nin 2014 senesi Denetim Raporu’nu tamamladı. 212 sayfalık raporda idari bünyeden, toplu konut yönetimsinin faaliyetlerine, bilançodan gelir-gider dağılımına kadar çoğu mevzuya yer verildi. Raporda TOKİ’ye açılan davalarda alakalı mühim veriler yer aldı. TOKİ Hukuk Müşavirliği’nde 1.Hukuk müşaviri, 4 hukuk müşaviri ve 35 avukat olmak üzere 40 personel vazife yapıyor. İdareye karşı açılan davalarda bilhassa geç teslim sebebiyle açılan tazminat davaları sebebiyle son senelerde büyük bir artış bulunduğu belirti edilen raporda, “2010 senesinde 5 bin 136 adet bulunan toplam dava sayısı, 2011 senesi neticesinda 28 bin 478, 2013 senesi neticesinda 39 bin 569, 2014 senesi sonu itibariyle de 44 bin 177 adede ulaşmıştır. Davaların 29 bin 774 sayısı sonuçlanmış, 14 bin 403 sayısı devam ediyor.” denildi.

DAVALAR BU YÜZDEN ARTTI

Dava miktarını artıran esas konunun, TOKİ’nin satışını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin yapım süreciyle alakalı şeklinde yönetimden ya da üretici firmalardan kaynaklanan sıkıntılar bulunduğu vurgulanan raporda, “Konut alıcılarıyla imzalanan satış sözleşmelerinde öngörülen tarihlerde satın alanlara teslim edilememesi sebebiyle alıcılar yönünden açılan geç teslim davalarından kaynaklanmaktadır. Geç teslim sebebiyle açılan dava sayısı 2011 senesinde 10 bin 62 iken, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde uygulanan düzenlemeler ve satışların inşaat düzeyinin belirli yüzdeye ulaşmasından sonra yapılmaya başlanması neticesinde, seneler itibariyle azalarak 2012 senesinde 3 bin 140’a, 2013 senesinde bin 769’a, 2014 senesinde ise 577’ye gerilemiştir.” ifadeleri yer aldı.

devlete-dava-acan-binlerce-vatandas-milyonlarca_x_8045819_1343_z5[1]

DAVALARIN YÜZDE 98’İ VATANDAŞIN LEHİNE SONUÇLANDI

Geç teslimler sebebiyle açılan davaların yüzde 98’inin İdare aleyhine sonuçlandığı vurgulanan raporda, şu şekilde denildi: “Bu kapsamda ödenen tazminat tutarı 2010 senesinde 20,7 milyon TL iken, 2011 senesinde 54,4 milyon TL, 2012 senesinde 35,4 milyon TL, 2013 senesinde 13,8 milyon TL, 2014 senesinde 5,8 milyon TL olmak üzere toplam 130,1 milyon TL’ye ulaşmıştır. Alınan önlemler neticesi ödenen tazminat tutarları senelik bazda 2012 senesinden itibaren gerilemeye başlamakla beraber, devam eden davalar sebebiyle ödenecek toplam tazminat tutarı artmaya devam edecektir. Dava sayısı çok bulunan başka uyuşmazlık konuları, göçmen vatandaşlar yönünden açılan alacak davaları, eksik ve kusurlu işler sebebiyle açılan tazminat davaları, kamulaştırma kararlarına karşı açılan davalar ve konut taksitlerine uygulanan artış civarlarına dair itirazlar sebebiyle açılan davalardır.”

EKSİK VE KUSURLU İŞLER

Eksik ve kusurlu işler sebebiyle açılan dava sayısınin 2011’de 889 adet iken, 2012 senesinde 554, 2013 senesinde bin 334, 2014 senesinde açılan bin 590 adet davayla eş güdümlü 2014 senesi sonu itibariyle 4 bin 842 adede yükseldiği kaydedilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Davaların aşağı yukarı yüzde 58’si yönetim aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu artışa paralel şeklinde 2011 senesinde 73 bin TL bulunan eksik ve kusurlu işler amacıyla ödenen tazminat tutarı, 2012 senesinde 2,1 milyon TL, 2013 senesinde 1,7 milyon TL, 2014 senesinde 6 milyon TL olmak üzere toplam 11,7 milyon TL şeklinde gerçekleşmiştir. Eksik ve kusurlu işler sebebiyle tazminat talebiyle açılan davaların sayısında seneler itibariyle yükselen bir seyir görülmektedir. Genellikle birtakım bölge ve projelerde yoğunlaşan davaların yüklenici firma yapım kusurlarından ve yönetim adına kontrol vazifiyeti yapan müşavir firmaların vazifelerini gereği gibi yapmadıkları sebebiyle meydana çıktığı anlaşılmaktadır. 2014 senesinde açılan 1.590 davanın 457 sayısı Ankara Yukarıyurtçu 1.Etap projesinden, 247 sayısı de Ankara Gölbaşı toplu konut projesinden konut satın alanlar yönünden açılmıştır. İdarenin satışını yapıp teslim ettiği aşağı yukarı 535 bin bağımsız seksiyon bulunduğu göz önüne alındığında yüzde 0,9 seviyesine tekabül eden eksik ve kusurlu iş amacıyla dava açıldığı görülmektedir. Her ne kadar miktar düşük gerçekleşmiş olsa da, eksik ve kusurlu işler sebebiyle açılan davalar göz önüne alınarak, imalat süreci devam eden projelerde müşavir firma ve yükleniciler üstünde kontrol faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir.”

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR