Babası iş kazasında ölen çocuğa tazminat hakkı

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Babası iş kazasında ölen çocuk, destekten yoksun kalma tazminatından yararlanma istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu 1. İş Mahkemesi, davayı kabul ederek çocuğa tazminat bağlanmasına hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üstüne dosyayı görüşen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ulusal mahkemenin kararını onadı.

Kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda iş kazasında işverenin ve üçüncü bireyin sorumluluğunun belirlendiği, gerçek zarar hesabının tazminat hukukuna dair genel ilkeler tarafında yapılması gerektiği vurgulandı.

Sigortalının ölümü durumunda destekten yoksun kalma tazminatının Borçlar Kanunu’nun alakalı maddelerince hesaplanacağı ifade edilen kararda, gerçek zarar miktarının işçinin vaka tarihindeki bakiye ömrü temel alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu belirtildi.

Kararda, destekten yoksun kalma tazminatının önceki hesap yöntemlerinde kız çocuklarının bakım ihtiyaçlarının, varsayımsal şeklinde kentlerde evlenme çağı kabul edilen 22, köylerde 18 yaşla sınırlı tutulduğu ifade edildi.

Kız çocuklarının evlenme yaşlarının, aile bağlarına, sosyal ve ekonomik durumuna, ülke şartlarına ve yörenin töresel koşullarına göre farklılık arz ettiği gözetildiğinde, Türkiye İstatistik Kurumunca bölgelere göre düzenlenen evlenme yaşı istatistiklerinden yararlanılarak belirlenmesinin tazminat hesap ilkelerine oldukça ideal olacağı vurgulandı.

Kararda, “Erkek çocuklar amacıyla 18 yaşla, ortaöğretim durumunda 20 yaşla, yükseköğretim durumunda 25 yaşla sınırlı tutulması gerekir. Fakat çocukların içerisinde bulundukları koşullara göre, yükseköğrenim görebileceklerinin kabulünün gerektiği durumlarda 25 yaşına kadar destekten yararlandırılmalarının gerekeceği kabul olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR