Mal Alım İhalelerinde de ‘Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılsın’ Dedi

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Danıştay, mal alım idurumalerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Danıştay, kamuda ‘mal alım idurumalerinde aşırı düşük öneri açıklaması yapılmadan idurumanin bitirilemeyeceğine’ karar verdi ve Kamu İduruma Kurumu’na (KİK) da bu yönde planlama yapma mecburiluğu getirdi. Danıştay’ın aldığı karar, sağlık, bilişim, makine ve teçhizat başta olmak üzere aşağı yukarı 25 milyar lira büyüklüğündeki mal alım idurumalerini yakından etkileyecek.

MEVZUATA AYKIRI

Mal alım idurumalerinin aşırı düşük öneri sorgulaması yapılmadan sonuçlanmasına imkân gerçekleştiren planlama, Danıştay’dan döndü. Mevzuattaki eksiklik, geçen aylarda Ankaralı Avukat Melih Akkurt yönünden yargıya götürüldü. Avukat Akkurt’un müracaatını araştıran Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuruyu haklı buldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kamu İduruma Kanunu’nda mecburi olmasına karşın, Kamu İduruma Genel Tebliği’nde aşırı düşük öneri açıklamasına dair planlama olmamasını mevzuata aykırı buldu. Danıştay, bu kapsamda Kamu İduruma Genel Tebliği’nin alakalı bölümünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Buna göre, KİK mal alım idurumalerinde aşırı düşük öneri açıklamasının yapılmasına dair Kamu İduruma Genel Tebliğinde planlama yapacak.

KARAR, KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAYACAK

Danıştay’ın kararını değerlendiren Avukat Melih Akkurt, kamunun yapım işleri ve hizmet alım idurumalerinde aşırı düşük öneri sorgulama uygulamasını gerçekleştirdiğini, mal alım idurumalerinde ise yasada olmasına karşın başka mevzuat planlamalerinde yer almaması sebebiyle uygulamadığını kaydetti. Danıştay’ın kararıyla KİK’in meşru planlama yaparak mal alımları bölümünde da bu eksikliği gidermesi gerekliliğini bildiren Avukat Akkurt, “Bu karar, kamu kaynaklarının korunması manasında mühim bir adım. Mal alımlarında aşırı düşük önerie verdiği idurumalerin büyük bölümünde işler yarım kalıyor, kamu hem zaman, hem para kaybediyor. Üstelik aşırı düşük öneriler genel şeklinde rekabeti olumsuz etkiliyor ve sektörde dürüst iş yapanları zorda bırakıyor. En düşük önerie verdiği idurumaler, işin tamamlanmamasına ve idarenin oldukça yüksek bedellerle işin yine yine iduruma edilmesine sebep oluyor. Yürütmenin durdurulması kararı ile denetimin muayene ve kabul komisyonlarınca sağlanması değil, bundan evvelki adım bulunan aşırı düşük öneri sorgulaması ile yapılması söz hususu olacak ve bu suretle işi yapamayacağı ilk adımda belirleme edilen firmalar muayene kabul adımı beklenilmeksizin öneriyi değerlendirme dışı bırakılarak kamu hizmetinin aksamaması ve vatandaşlara süratli biçimde kamu hizmetinin sunulmasını olası duruma gelecektir. Bu da başlı başına kamunun kaynaklarının korunması manasına geliyor” dedi.

ALMANYA’YA DA DAVA AÇMIŞTI

Almanya Parlamentosu’nun Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına dair kararının da iptali amacıyla Almanya Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava ile gündeme gelen Avukat Melih Akkurt, oldukça evvel de Yapım İşleri İdurumaleri Uygulama Yönetmeliği’nde aşırı düşük öneri sorgulaması yapılması amacıyla açtığı hukuk savaşını kazanmıştı.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR