Türkiye biyoteknolojide çekim merkezi haline getirilecek

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nı (2015-2018) kabul etti.

Kurulun mevzuya dair kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu,biyoteknoloji bölümünde teknolojik bilgi düzeyini ve katma kıymetli üretimi artırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alabilmek şeklinde belirlendi. Planda, biyoteknoloji Ar-Ge ve yenilik düzeneğinin geliştirilmesi ve esas 3 ana dalı belirleme edilen sağlık, saniyesel ve tarımsal biyoteknoloji bölümünde genel amaç, amaç ve eylemler yer aldı.

Biyoteknoloji alanda Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek, Türkiye’yi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma sayısal değeri yüksek ve küresel rekabete ideal mamüller üretebilen çekim merkezi durumuna getirmeyi amaçleyen eylem planı, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmayı, teknolojik alt yapıyı, üretim kapasitesini, sağlık, saniyesel ve tarımsal biyoteknoloji sektörlerini geliştirmeyi amaçliyor. Söz hususu amaçlere dair 25 eylem yer alıyor. Eylem planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve lüzumlu gördüğünüz durumlarda eylemlerin revize edilmesi görevlerine sahip bir yönlendirme kurulu oluşturulacak.

Planda yer alan eylemlerden bazıları şöyle:

“- Ulusal Biyoteknoloji Çalışma Grubu oluşturulacak.

– Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsü kurulacak.

– Ulusal biyomateryal ve hücre bankası kurulumuna yönelik gereksinim analizi yapılacak.

– Endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji bölümünde Ar-Ge ve teknoloji transferinde belirleme edilen firmalar desteklenecek.

– Hayat bilimleri ve biyoteknoloji hususu ile ilgili gelişim alanları belirleme edilecek ve sektörün gereksinimlera yanıt verebilecek kalitede insan kuvveti yetiştirilecek.

– Sıhhat Bakanlığı yapısında bir biyoetik kurulu kurulacak.

– Endüstriyel biyoteknoloji bölümünde uygulanan Ar-Ge neticesi meydana çıkan mamüllerin ticarileşmesi teşvik edilecek ve desteklenecek.

– Biyogüvenlik kanunu yeni ilerleyen gereksinimler tarafında güncellenecek.

– Türkiye’ye ithal edilen GDO ve bunlardan elde edilen mamüllerin rastgele bir endüstri ürününde tüketimine dair izleme ve kontrol sistemi kurulacak.

– Tarımsal biyoteknolojide Ar-Ge amaçli program çalışmaları uygulamak üzere bilim insanlarına ‘özel kontrolli alanlar’ belirlenecek.”

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
casibom - grandpashabet giriş - oran.net -