Üniversite adaylarına tercih önerileri

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversite adaylarına seçim gerçeklştirmeyi planladıkları üniversitelerin genel ve alanlara göre Türkiye ve dünya sıralamalarındaki durumlarını görebilecekleri etkileşimli bir internet sitesi hazırladı.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim aşamasındaki üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak hedefiyle üniversitelerin detaylı kurum ve kuruluşlar yönünden uygulanan sıralamalarını sahibi olan etkileşimli bir rapor hazırlayarak, http://tr.urapcenter.org/2015_alan_siralamasi/ adresinden yayımladıklarını bildirdi.

Raporun birinci seksiyonünde, Türk üniversitelerinin 23 bilim kısmına göre ülke ve dünyadaki halinin aktarıldığını izah eden Akbulut, URAP’ın oldukça evvel 29 Mayıs 2015’te açıkladığı 2014-2015 dünya alan listelenmesinde yer alamayan üniversitelerin haline da bu raporda yer verildiğine işaret etti.

Alan sıralamalarının, fakülte ya da seksiyon sıralaması olmadığına ilgi çeken Akbulut, bir üniversitenin öğretim üyelerinin, 23 alandan rastgele birisi ile alakalı bulunan bilimsel dergilerde makaleler yayınladığı takdirde o üniversitenin, o alan listelenmesinde yer alabildiğinin altını çizdi. Akbulut, bu hali tanımlamak amacıyla, tıp fakültesi olmayan üniversitelerin, biyoloji, kimya ya da biyokimya gibi alanlarda çalışan mensuplarının makalelerinin basıldığı dergilerin, tıp seksiyonündeki dergiler arasında olma ihtimalini numune göstererek, bu nedenle, bu üniversitelerin tıp fakülteleri olmadığı halde, tıp kısmı listelenmesinde yer alabildiğini söyledi.

Hukuk fakültesi olmayan üniversitelerin tarih seksiyonündeki akademisyenlerinin de hukuk tarihi ile alakalı makalelerinin basıldığı dergilerin hukuk seksiyonündeki dergiler arasında ise o üniversitenin, hukuk kısmı listelenmesinde yer alabileceğini altını çizen Akbulut, URAP’ın etkileşimli alan listelenmesindeki üniversitelerin mensuplarının, alakalı alanlardaki bilimsel dergilerde bir ya da oldukça çok makalesinin bulunduğunu belirtti.

– Üniversitelerin 23 alana göre sıralaması

Akbulut, etkileşimli rapordaki tablolarda, her üniversitenin 23 alana göre Türkiye’deki ve dünyadaki yerinin görülebileceğini belirterek, şu verileri verdi:

“Üniversite adayları etkileşimli raporda, bir üniversitenin 23 alandaki halini görülebileceği gibi bir bilim seksiyonünde, bütün üniversitelerin sırasını da görebilir.

Raporun ikinci seksiyonünde, dünyadaki üniversiteleri sıralayan 8 kurumun en son sıralamalarına göre üniversitelerimizin hali verildi. Bu sıralama kurumları; ARWU, Leiden, NTU (HEEACT), SciMago, QS, THE (Times), Webometrics ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı’dır. Avrupa Birliği’nin parasal destek verilen U-Multirank de üniversiteleri değerlendirmektedir. Fakat göstergelerin bütününe dayalı bir sıralama yayınlamadığı amacıyla etkileşimli raporda U-Multirank’e yer verilmedi.”

– Adaylara seçim önerileri

Akbulut, üniversite sıralamalarının, seçim aşamasındaki adayların üniversite ve seksiyon seçmesine yardımcı olacağını fakat karar vermek amacıyla yeterli olmadığını vurguladı.

Adayın aldığı puan da belirleyici bir etken olsa da her adaya karar vermeden evvel, okurken mutlu olacağı seksiyonlerin bir listesini hazırlamasını tavsiye eden Akbulut, şu şekilde devam etti:

“Adayların, arkadaş, danışman ve öğretmenlerinin görüşlerini alıp onların tecrübelerinden faydalanması da fayda sağlar. Adaylar, kendilerine en ideal bulunan seksiyonler ile alakalı son kararı kesinlikle kendileri vermelidir. Puanı yüksek adayların, puanım ziyan olmasın diye kendilerine ideal olmayan yüksek puanlı seksiyonleri yazması hata olur. Puanı düşük bulunan adaylar ise okumaktan mutlu olacakları düşük puanlı seksiyonleri seçmekten çekinmemelidir. Düşük puanlı seksiyonlerde, güzel bir eğitim alıp iş yaşamında başarılı olma talihlerini artırabilirler.

Adaylar üniversiteleri ziyaret edip; kütüphane, bilgisayar, laboratuvar, vatan ve kafeteryalar ile spor ve sıhhat hizmetlerini yakından incelemelidir. Bu tür bulunanaklar, üniversite eğitiminin rahat ve başarılı geçmesi yönünden ehemmiyet taşır. Maddi hali diğer şehirde okumaya ideal olmayanlar, hayat sürdürdükleri şehirdeki üniversitenin en ideal kısmını seçmelidir.”

– 2015 URAP alan listelenmesinde Türk üniversiteleri

URAP Laboratuvarı bu sene, dünya üniversitelerinin 23 bilim kısmına göre sıralandığı göstergeleri kullanarak ülkemizdeki üniversiteler amacıyla hususi bir sıralama yaptı. URAP’ın etkileşimli raporunda, bu üniversitelerin 23 alan listelenmesinde, ülke amacıyladeki ve dünyadaki yerleri gösterildi. Etkileşimli raporda, üniversiteleri alanlara göre birbirisi ile karşılaştırma bulunanağı da bulunuyor.

URAP’ın 23 bilim kısmını amacıylae alan listelenmesinde, ilk 3’e giren 20 Türk üniversitesinin hali:

ÜNİVERSİTE İLK 3’TE YER ALMA SAYISI
Orta Doğu Teknik Ü. 15
İstanbul Teknik Ü. 10
İstanbul Ü. 6
İ. D. Bilkent Ü. 6
Hacettepe Ü. 5
Ege Ü. 5
Boğaziçi Ü. 4
Ankara Ü. 2
Dokuz Eylül Ü. 2
Sabancı Ü. 2
Koç Ü. 2
Atatürk Ü. 2
Marmara Ü. 1
Anadolu Ü. 1
Sakarya Ü. 1
Karadeniz Teknik Ü. 1
Fatih Ü. 1
Atılım Ü. 1
Gebze Teknik Ü. 1
Çankaya Ü. 1

 

– 2015 dünya genel sıralamalarında Türk üniversiteleri

Dünya genel sıralaması yapan 8 kurumdan en az 4’ünün listelenmesinde yer alan 16 Türk üniversitesinin hali:

SIRA Üniversite Yer aldığı sıralama sistemleri Yer aldığı sıralama sayısı
1 Orta Doğu Teknik Ü. LEIDEN, NTU, QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 7
2 İstanbul Ü. ARWU, LEIDEN, QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 6
3 İstanbul Teknik Ü. LEIDEN, QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 6
4 Boğaziçi Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
5 Sabancı Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
6 İ. D. Bilkent Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
7 Koç Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
8 Hacettepe Ü. LEIDEN, QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 5
9 Ankara Ü. LEIDEN, QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 5
10 Çukurova Ü. QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
11 Ege Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
12 Gazi Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
13 Selçuk Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
14 Erciyes Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
15 Dokuz Eylül Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
16 Atatürk Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4

– 2015 dünya genel sıralamalarında en çok yer alan 16 Türk üniversitesinin dünyadaki yerleri:

SIRA ÜNİVERSİTE ARWU LEIDEN NTU (HEEACT) QS SCIMAGO THE TIMES HIGHER EDUCATION URAP WEBOMETRICS SAYI
1 ODTÜ 485 480 405 569 85 433 507 7
2 İstanbul Ü. 450 346 625 440 489 277 6
3 İstanbul Teknik Ü. 570 525 671 165 488 688 6
4 Boğaziçi Ü. 399 1155 139 575 760 5
5 Sabancı Ü. 475 1794 182 1192 1064 5
6 İ. D. Bilkent Ü. 399 1274 213 860 744 5
7 Koç Ü. 465 1875 325 1162 1219 5
8 Hacettepe Ü. 426 625 475 525 713 5
9 Ankara Ü. 593 701 549 535 658 5
10 Çukurova Ü. 701 1126 729 1117 4
11 Ege Ü. 447 582 487 687 4
12 Gazi Ü. 522 522 532 767 4
13 Selçuk Ü. 643 834 978 796 4
14 Erciyes Ü. 675 894 791 1140 4
15 Dokuz Eylül Ü. 690 907 991 1097 4
16 Atatürk Ü. 702 890 1024 1010 4

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut’un verilen bilgiye göre, bu sene 23 bilim seksiyonünde Türk üniversiteleri arasında ilk 3’e giren 20 üniversite bulunuyor. ODTÜ 23 alandan 15’inde ilk 3’te yer alırken İTÜ 10 alanda, İstanbul ve Bilkent üniversiteleri 6 alanda ilk 3’e girdi. Hacettepe ve Ege üniversiteleri ise 5 alanda ilk 3’te yer aldı. Boğaziçi 4 alanda ilk 3’e girerken Ankara, Dokuz Eylül, Sabancı, Koç ve Atatürk üniversiteleri de 2 alanda ilk 3’e girdi. Birer alanda ilk 3’e giren üniversiteler ise Marmara, Anadolu, Sakarya, Karadeniz Teknik, Fatih, Atılım, Gebze Teknik ve Çankaya üniversiteleri oldu.

Bu sene THE (Times) dünya genel listelenmesinde, ilk 100’de yer alan tek üniversite 85. sıradaki ODTÜ oldu. İlk 200’de yer alan 4 üniversite ise ODTÜ (85.), Boğaziçi (139.), İTÜ (165.) ve Sabancı (182.) üniversiteleri.

ARWU dünya sıralamasına, bu sene girebilen tek üniversite tekrar İstanbul Üniversitesi, NTU (HEEACT) sıralamasına giren tek üniversite ise tekrar ODTÜ oldu.

Dünya genel sıralamalarında, ODTÜ 8 sıralamanın 7’sinde yer alırken İstanbul Üniversitesi ve İTÜ 6 sıralamada yer aldı. Sekiz sıralamadan 5’inde yer alan üniversiteler, Boğaziçi, Sabancı, İ. D. Bilkent, Koç, Hacettepe ve Ankara üniversiteleri şeklinde belirlendi. Çukurova, Ege, Gazi, Selçuk, Erciyes, Dokuz Eylül ve Atatürk üniversiteleri ise 8 sıralamanın 4’ünde yer aldı.

Dünya sıralamalarında bu sene, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ 5 ayrı sıralamada ilk 500’de yer alma başarılı olmasını gösterdi. İlk 500’de 3 ya da 4 sıralamada yer alan Türk üniversitesi bulunmuyor. İlk 500’de 2 ayrı sıralamada yer alan üniversiteler, İTÜ, Boğaziçi, Sabancı, İ. D. Bilkent, Koç, Hacettepe ve Ege üniversiteleri oldu.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR