Vakıf üniversiteleri ve özel hastane işbirliğine düzenleme

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), vakıf üniversiteleri ile hususi hastaneler arasındaki iş birliği temellarına dair uygulanan farklılıkle alakalı birtakım basın yayın organlarında çıkan haberler üstüne uygulanan yazılı açıklama yapıldı.

Başkanlığın 19 Nisan 2012 tarihindeki toplantısında “Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar”ın belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, belirleme edilen bu usul ve temellarda, tıp, diş doktorluğu ve başka sıhhat bilimleri bölümünde etkinlik gösteren vakıf yükseköğretim kurumlarının, kendi hastanesinin olması temel olmakla birlikte; kendi hastanesinin bulunmaması ya da sahip olunan hastanesinin lüzumlu şartları sağlayamaması halinde eğitim-öğretim, inceleme ve program amacıyla gereksinim duyulan asgari şartları gerçekleştiren hususi hastaneler ile iş birliği yapılabilmesine imkân tanındığı hatırlatılarak, bunlar kaydedildi:

“Böylece eğitim-öğretim ve inceleme kapasitesi bakımından hastanenin yatak adedindan kapalı alanının kaç metrekare olacağına, yatak doluluk oranından günlük poliklinik hasta adedina, yatakların kliniklere dağılımından dersliklerin, laboratuvarların ve kütüphanenin kapasitelerine ve yeterli ders araç-gereci bulunup bulunmadığına kadar eğitim ve öğretimi ilgilendiren pek fazla şartın yanı sıra Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin olması ve hastanenin bütün branşlarda SGK hastalarını kabul etmesi gerektiği, Kurum ile protokollerin imzalanmasının sonrasında iş birliği uygulanan hastanenin ‘Üniversite Hastanesi’ niteliğinde kabul edileceği hüküm altına alınmıştı.”

Bu karar ile YÖK’ün, hususi hastanelere yapılacak ödemelerle alakalı bir hedef gütmediği belirti edilen açıklamada, hususi hastanelere yapılacak geri ödemelerin yasa kapsamında yapılması zorunluluğunun varolduğu dile getirildi.

Açıklamada, “28 Mayıs 2015 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında kabul edilen farklılık ile iş birliği uygulanan hususi hastanenin yalnızca ‘üniversite hastanesi’ niteliğinde kabul edilmesine dair hüküm ve bununla temaslı bulunan SGK anlaşması mecburiyeti kaldırılmış olup, tıp, diş doktorluğu ve başka sıhhat bilimleri bölümünde asgari şartlarda olması gereken eğitim-öğretim, inceleme ve programlara dair hususlar korunmuştur.”

Açıklamada ayrıca, hususi hastanelerin, iş birliği sebebiyle Sıhhat Bakanlığı planlamasında istisnai bir programya tabii şeklinde uzmanlık dalı ilavesi yapabilmeleri ve hastane toplam yatak adedinin yarısı seviyesine kadar ek kadro alabilme avantajlarının da devam ettiği belirtildi.

YÖK’ün kararının vakıf üniversitesi ile iş birliği yapan hususi hastanelere yapılacak ödemelere temel teşkil etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Alınan son karar bu çerçevede değerlendirilmelidir. Hem de YÖK’ün aldığı bu karar ile eğitim-öğretim ve inceleme etkinliklerinin aksaması söz hususu olmayıp, bilakis YÖK yönünden asgari eğitim şartlarını sağladığı belirleme edilen hususi hastanelerin SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın iş birliği protokollerinin yapılması olası olacaktır. İş birliği uygulanan hastanelerden SGK ile anlaşması bulunanların hangi statüde kabul edilip ödeme uygulanacağı ise yasa kapsamında olması gereken bir husustur. Tıp eğitimi veren vakıf yüksek öğretim kurumlarından afiliasyon/hususi hastanelerle iş birliği yapanların adedi beştir. Geri kalan on ikisinin kendi üniversite hastanesi bulunmaktadır. 2012 senesinde alınan karar sonrasında tıp fakültesi açılma taleplerinde büyük bir artış olmuş, halen on dokuz tıp fakültesi açılması isteği bulunmaktadır.”

YÖK’ün mevzuya dair kararları eğitim ve öğretimin asgari lüzumlulikleri ile sınırlandırılmış olup, önceki kararda yer alan ve geri ödemeye dayanak meydana getiren hususi hastanelerin ‘üniversite hastanesi’ kabul edileceğine dair hüküm iptal edilmiş ve YÖK’ün mevzuya dair belirleme ettiği çerçeve ve aldığı kararlar eğitim öğretimle sınırlı tutulmuştur.”

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR