3,5 Milyon Kişinin Borcu Silinecek, Çalışanlara Yeni İzin Hakkı

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHK’larda farklılık yapan tasarının 17 ile 23. maddeleri arasındaki 7 madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, izin zamanını, bir alanı 10 günden az olmamak üzere, en çok üçe bölebilen işçi, tasarının yasalaşmasıyla tekrar bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, izin zamanını oldukça çok bölebilecek.

15 BİN POLİS VE 2 BİN 610 SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ ALINACAK

Tasarıyla 15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal emniyet denetmeni kadrosu ihdas edilecek.

BORÇLAR SİLİNECEK

Genel sıhhat sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar bulunan genel sıhhat sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemeden evvel ödenen primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da kabul edilen işlemlerin, mal varlığının aklanması ya da terörün finansmanı suçuyla temaslı olduğuna dair kuşku bulunması üzerine; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca kuşkuyi teyit etmek, prosedürü analiz etmek ya da lüzumlu görüldüğünde analiz neticelerini yetki sahibi makamlara transfer etmek hedefiyle 7 işgünü vakit ile askıya almaya ya da bu işlemlerin aynı vakit ile gerçekleşmesine izin vermemeye Maliye Bakanı yetki sahibi olacak.

borclar-siliniyor-calisanlara-yeni-izin-modeli_x_8356126_3145_z2[1]

Bu yetki; yabancı bir muadil kuruluşun prosedürün askıya alınması ya da gerçekleşmesine izin verilmemesi yönündeki gerekçeli talebinde yer alan işlemler ile ilgili da aklama ya da terörün finansmanı suçu ile temaslı olduğuna dair kuşku görülmesi şartıyla, mütekabiliyet ilkesi gözetilerek kullanılabilecek.

İMAR İŞLERİ

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında tespit edilen alanların sınırları içerisinde olup, riskli yapılar dışında kalan başka yapılardan program bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lüzumlu görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla söz hususu yasa hükümlerine tabi olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ya da idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 sene vakit ile geçici şeklinde durdurabilecek. Uygulamanın gerektirmesi durumunda imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici şeklinde durdurulması 1 sene oldukça uzatılabilecek. Anayasa Mahkemesi, söz hususu düzenlemedeki durdurmanın, vakit belirtilmeden geçici gerçekleşebileceği hükmünü iptal etmişti.

TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, verilen aranın sonrasında komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR