Dernek Kurmanın Faydaları Nelerdir?

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Gün geçtikçe hem ülkemizde hem de dünyada sivil toplum kuruluşları yaygınlaşmaktadır. Hatta dernekleri düşündüğümüzde yıllardan beri ülkemizde köklü bir yer edinmiştir. Kültürümüze kadar işlemiştir.

Bu Sivil Toplum Kuruluşlarının hiç şüphesiz en önemli olanı derneklerdir. Dernekler hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Peki, hayatımızda bu kadar çok yer etmiş hatta kültürümüze dahi işlemiş olan derneklerin faydaları nelerdir? İşte bu yazımızda Dernek kurmanın faydalarından ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz.

Dernek Kurmanın Faydaları

Dernek kurmak bütün insanların yapabileceği bir iştir. Yapılması gereken şey 7 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesidir. Hepsi o kadar. Bunun yanında dernek kurmanın faydaları aslında saymakla bitmez ancak biz yine de bu faydaları sizlere kısaca anlatacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Dernek kurmanın faydalarından bahsedelim.

1-) Ortak Hareket Etme

Dernek kurmak kişilere oldukça fazla avantaj sağlar. Bu avantajlardan birisi de Ortak hareket edebile yeteneğini arttırmasıdır. Kişilerin birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlar.

2-) Sorumluluk Oluşturma

Kişi ortak hareket etme yeteneğini elde etti mi sorumluluk duygusu da gelişir. Bu yüzden derneklerde üyelere verilen görevler sorumluluk bilincini artırır.

3-) Faaliyetleri Kolay Gerçekleştirme

Derneklerin amacı faaliyetleri kar amacı gütmeden gerçekleştirmedir. Bundan dolayı herhangi bir konuda yapılan işlerin kalıcılığa ulaşmasında oldukça yararlıdır. Bu konuda bu kadar avantajlı olmasının sebebi topluluk ile hareket ediliyor olmasıdır. Yani sesinizin daha fazla duyulmasıdır. Bu yüzden dernek kurmak bu faaliyetlerin diğer kişilere ulaşmasında oldukça etkilidir.

Kamuya yararlı dernekler

Dernek kurmak geçekten zor ve meşakatli bir iştir. Bu konuda oldukça çalışmak gerekir. Bir sürü kağıt işleri mevcuttur. Ancak derneği kurduktan sonra avantajları da yok değil. Mesela kamuya yarar sağlayan bir dernek kurulduysa bu dernek devlet tarafından oldukça desteklenmektedir. Devlet kamuya yararlı dernek kuran bu tüzel kişilere bazı avantajlar sunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisinin Kanunu’nun 17. maddesi gereğince kamuya yararlı kurulan derneklerin bazı önemli kolları katma değer vergisinden (KDV) muaftır. Bu kollar genel anlamda şöyledir.

İlim, fen, güzel sanatlar, tarım ile alakalı dernekler

Tiyatro, spor, kütüphane gibi önemli kuruluşları desteklemek amacıyla kurulmuş Kültür ve Eğitim dernekleri

Hastane, huzurevleri, botanik bahçeleri, bakteriyel labaratuvarlar, öğrenci yetiştirme yurtlarına destek olmak amacıyla kurulmuş dernekler

Yukarıda saydığımız alanlar için kurulmuş dernekler KDV’den istisna olan derneklerdir.

Veraset ve İntikal Vergisi

Kamu yararı gözetilerek yapılan dernekler de Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır. Kanunda bu durum şu şekilde açıklanır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin b fıkrasında eğer dernekler kamu yararı için ilim, fen, araştırma, din, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor gibi alanlara hizmet etmek amacıyla kurulmuş ise bu derneklere yapılan bağışlar ve kampanyalar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi alınmaz. Bu kurumlar bu vergiden istisnadır.

Emlak Vergisi

Dernekler kiraya verilmemesi şartıyla Emlak vergisinden muaftır. Bu durum Emlak Vergisi Kanunu’nun 4/e ve 14/c maddelerinde düzenlenmiştir.

Harç istisnası

Harç işlemleri Harç Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kamu yararına çalışan derneklerin kazanmış oldukları gayrimenkulden harç alınmaması kararlaştırılmıştır.

Daha öncede söylediğimiz gibi dernek kurmak gerçekten çok avantajlıdır. Yukarıda saydığımız avantajların yanında bir de şu avantajları bulunmaktadır.

Kamu yararı için çalışan derneklerin yardım ve bağışların da indirime gidilmesi

Maddi açıdan zor durumda olanlara yardım etmek amacıyla kurulmuş olan dernekler kendi ihtiyacı olan yemek, giyecek ve yakacaklarını indirimli bir şekilde alabilirler.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR