“Dünya Nüfusu 40 Yılda 2,5 Milyar Artacak”

   2022 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin Su Riskleri Raporu’na göre, sahip olunan halde 1,2 milyar şahıs su sorunu çekilen yerlerde yaşarken, 2050’de dünya nüfusunun yarıya yakını su sorunu çekecek.

AA muhabirinin rapordan derlediği verilere göre, dünya yüzeyinin büyük bölümü sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları, dünya üstündeki su kaynaklarının yüzde 2,5’ini oluşturuyor. Bu suyun da yüzde 70’i buzul ve kar kütleleri içerisinde bulunuyor. Dünya yüzeyinin yalnızca yüzde 1’ini kaplamalarına rağmen, tatlı su ekosistemleri, tanınan bütün hayvan türlerinin yüzde 10’una ev sahipliği yapıyor.

Yeterli oranda ve güzel nitelikte suyun varlığı, tatlı su ekosistemlerinin bulunduğu kadar, besin güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın, esas koşulunu oluşturuyor.

Dünya nüfusunun aşağı yukarı beşte birine denk gelen, 1,2 milyar insan sahip olunan halde su sorunu çekilen yerlerde yaşamını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2050’de dünya nüfusunun aşağı yukarı yüzde 40’ının su sorunu çekilen havzalarda yaşayacağı öngörülüyor.

– “Dünya nüfusu 40 senede 2,5 milyar artacak”

Suya bulunan talep nüfustan çok süratli yükselirken, son asır içerisinde dünya nüfusu üç kat, su kaynaklarına bulunan talep ise yedi kat artmış bulunuyor.

Tatlı su kaynaklarının aşağı yukarı yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. Artan nüfusun yanı sıra gelir ve tüketim seviyesinin yükselmesi ile besin ürünlerine yönelik taleplerin yükselmesi da su kaynakları üstünde ek baskı yaratıyor. Bu talep artışını karşılayabilmek amacıyla, tarımsal sulamada sarfedilen su miktarının 2050’ye kadar 2 katına çıkma olsılığı bulunuyor.

Suyun kullanım alanlarının yükselmesi, suya yönelik talep artışının en esas sebeplerinden birini oluşturuyor. Enerji ve besin üretimi dahil olmak üzere çoğu ekonomik etkinlik amacıyla en mühim kayıtların başında gelen su, yalnızca hidroelektrik üretiminde değil, fosil yakıtlar ya da kaya gazı gibi yeni enerji kaynaklarının üretim süreçlerinde de yoğun biçimde kullanılıyor.

– “İklim farklılığı kuraklığa yol açıyor”

Küresel iklim farklılığı, suyun döngüsünü etkileyerek, kimi yerlerde taşkın ve sellere, kimi yerlerde ise kuraklığa yol açıyor. Bu durum, vakit ve mekan yönünden suya erişimde sıkıntılar yaratıyor.

Nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmeye bağlı şeklinde su kirliliğinin yükselmesi ve temiz su kaynaklarının giderek azalması da mühim problemlerin başında geliyor. Kısıtlı bulunan tatlı su kaynaklarının endüstriyel, evsel ve tarımsal atıklarla kirletilmesi, tatlı su kaynakları üstündeki baskının yükselmesine sebep oluyor.

Atık suların tekrar tabiata ve ekonomiye kazandırılması gerektiğince maliyetli bir prosedür gerektirirken, bir litre atık suyun temizlenebilmesi amacıyla 8 litre temiz suyun kullanılması gerekiyor.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR