Ekim Döneminde İşsizlik Oranı Yüzde 11.8 Oldu

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Türkiye çapında 15 ve oldukça yukarıyaya yaştakilerde işsiz adedi 2016 senesi Ekim’de geride bıraktığımız senenin aynı ayına göre 500 bin şahıs artarak 3 milyon 647 bin şahıs oldu. İşsizlik miktarı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,8 civarında gerçekleşti.

Türkiye çapında 15 ve oldukça yukarıyaya yaştakilerde işsiz adedi 2016 senesi Ekim devresinde geride bıraktığımız senenin aynı devresine göre 500 bin şahıs artarak 3 milyon 647 bin şahıs oldu. İşsizlik miktarı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,8 civarında gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik miktarı 1,5 puanlık artış ile yüzde 14,1 şeklinde ön görü edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik miktarı 1,9 puanlık artış ile yüzde 21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu miktar 1,3 puanlık artış ile yüzde 12 şeklinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,2 OLDU

İstihdam edilenlerin adedi 2016 senesi Ekim devresinde, bir önceki senenin aynı devresine göre 411 bin şahıs artarak 27 milyon 267 bin şahıs, istihdam miktarı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,2 oldu.

Bu dönemde, tarım pazarında çalışan adedi 168 bin şahıs azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan adedi 579 bin şahıs arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5’i tarım, yüzde 19,4’ü endüstri, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 53,6’sı ise hizmetler pazarında yer aldı. Önceki senenin aynı devresi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler amacıyladeki payı 0,9 puan, endüstri sektörünün payı 0,6 puan azalırken, inşaat sektörünün payı değişim göstermedi, hizmet sektörünün payı ise 1,6 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,4

İşgücü 2016 senesi Ekim devresinde bir önceki senenin aynı devresine göre 911 bin şahıs artarak 30 milyon 914 bin şahıs, işgücüne katılma miktarı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 şeklinde gerçekleşti. Aynı dönemler amacıyla uygulanan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma miktarı 0,2 puanlık artışla yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,1 şeklinde gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,9

Ekim 2016 devresinde rastgele bir sosyal emniyet kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların miktarı, bir önceki senenin aynı devresine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,9 şeklinde gerçekleşti.

İSTİHDAM 23 BİN KİŞİ AZALDI

Mevsim etkilerinden ayrıştırılmış istihdam bir önceki devreye göre 23 bin şahıs azalarak 27 milyon 312 bin şahıs şeklinde ön görü edildi. İstihdam miktarı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,3 oldu. Mevsim etkilerinden ayrıştırılmış işsiz adedi bir önceki devreye göre 117 bin şahıs artarak 3 milyon 611 bin şahıs şeklinde gerçekleşti. İşsizlik miktarı 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,7 oldu. Mevsim etkilerinden ayrıştırılmış işgücüne katılma miktarı bir önceki devreye göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,4 şeklinde gerçekleşti. Ekonomik etkinliğe göre istihdam edilenlerin adedi, tarım pazarında 69 bin, inşaat pazarında 42 bin şahıs azalırken, endüstri pazarında 22 bin, hizmet pazarında ise 66 bin şahıs arttı.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR