İkinci El Araçlarda Garanti Verilmesi Zorunlu Hale Geliyor

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Son dönemde ikinci el vasıta satışlarında artış meydana gelmesi ile eş güdümlü çoğu şahısninde satılan 2. el otomobillerin gerektiği çıkmaması ardındann yaşanan alıcı problemleri gibi nedenlerden ötürü bundan sonra ikinci el otomobil alım satımlarında problem çıkmaması amacıyla garanti zorunluluğu getiriliyor. Araçların kilometrelerinde tutunda, motorlarına kadar, boyalarından tutunda ardından çıkabilecek her türlü konularda ikinci el vasıtaları satan galericilere garanti verme zorunluluğu getirilmektedir.

“MAĞDURİYETE NİÇİN OLAN UYGULAMALAR VAR”

Yurt dışından sıfır diye ithal edilen ama AB mevzuatına göre ikinci el olarak değerlendirilen vasıtaların, Türkiye’de tüketiminde gümrük mevzuatı yönünden büyük sıkıntılar çıktığını hatırlatan Tüfenkci, gümrük idarelerince uygulanan araştırmalerde, birtakım vasıtalara el konulduğunu, birtakımlarının takibe alındığını, birtakımlarının da araştırmalarınin sürdüğünü söyledi. Yurt dışından getirilen vasıtaların, ülkeye girdikten sonra ikinci, üçüncü hem de dördüncü ele ulaştığını belirten Tüfenkci, burada güzel niyetli üçüncü bireylerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla karşılaştıklarını anlattı.

“DÜZENLEME YAPMA GEREĞİ HİSSETTİK”

Tüfenkci, bu hususta araştırma yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de bu mevzuat tehdidi altında belirleme edilen aşağı yukarı 40 bin vasıta mevcuttu. Bunların bir kısmının araştırmaları sonuçlanmış ve gümrük otoparklarını çekilmiş, bir kısmının da araştırması ve takibatı devam ediyordu. Son çıkan torba yasa ile beraber, sektörden büyük bir talep vardı… Bu alanda bir planlama gereksinimi hissettik ve kısa vakitte planlamayi yaparak, yaşama geçirdik” diye konuştu.

“VERGİDE İNCELEME SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLSİN”

Gümrük Kanunu’nun alakalı maddesinde, “Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya ya da belli kuruluşların vereceği uygunluk ya da yeterlilik belgesine tabi bulunduğu durumda uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş ya da belge alınmış gibi beyan edildiğinin belirleme edilmesi durumunda, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” hükmünün yer aldığını hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Bu tip eşyalarda, gümrüklenmiş değerinin yüzde 25’ini 6 ay içerisinde yatırdığı takdirde, vasıta kimin elindeyse, kim yatırırsa o aracı elinde belirleme edilen vatandaşa yatırdığında, o aracı kendine iade edelim. Bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasın, yalnızca şüphelenilen ve araştırmaya tabi belirleme edilen vasıtalar sicile şerh verilerek, vasıta sahibinde kalsın. İnceleme neticesine göre, bir karar verilsin hükmünü getirdik. Hem de bu durumda olup da halen araştırmaya başlanmamış ya da araştırma adımında belirleme edilen vasıtaların sahipleri de tekrar 6 ay içerisinde başvurmaları durumunda bu sefer yüzde 15’lik ceza ödeyerek, bu takibattan kurtulmuş olacaklar.”

Tüfenkci, planlamanin elinde bu tip vasıta belirleme edilenlara, bir rahatlama getireceğine işaret ederek, onları her ana vasıtalarına el konması korkusundan kurtarmış olacaklarını dile getirdi. Gümrüklerde bekleyen vasıtaları çürümekten kurtararak, bunları tekrar ekonomiye kazandıracaklarının altını çizen Tüfenkci, bu sayede elinde bu tip vasıta belirleme edilenlara, kendileri beyanda bulunduğunda bir imkân getirileceğini ve takibattan kurtulacaklarını kaydetti.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİL SATAMAYACAK

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda, 2. el motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair usul ve esasların düzenlenmesi hedefiyle “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlandığına değinen Tüfenkci, taslağın bakanlıklar, başka kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açıldığını hatırlattı.

“HER ÖNÜNE GELEN ‘BEN ARAÇ ALIP SATIYORUM SATIYORUM’ DİYEMEYECEK”

Yönetmelik taslağının ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel şahıs tacirler ile esnaf ve sanatkarların ikinci el taşıt alım satım etkinliklerini, noterlerin bu etkinliklere dair yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline dair usul ve esasları, ikinci el taşıt ticareti uygulanan işletme, toplu iş yeri ve pazarlarda aranan şartları, bakanlık ve yetki sahibi idarelerin ikinci el taşıt ticaretine dair görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyeceğini izah eden Tüfenkci, “İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yönünden yapılması öngörüyoruz. İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile esnaf ve sanatkarlara, her bir işletmesi amacıyla yetki belgesi alma koşulu getirilecek. Her önüne gelen, ‘Ben ikinci el otomobil alıp satıyorum’ diye meydana çıkamayacak. Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal eden esnaflarımız ve tacirlerimiz yönünden bu ticari etkinlik sürdürülecek. Yetki belgesi, bakanlıkça öngörülecek lüzumlu eğitimleri alınması koşuluna bağlanacak.” olarak konuştu.

“ARACI TANITICI BİLGİLER SUNACAKLAR”

Tüfenkci, bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel şahıslar ile hususi hukuk tüzel bireylerinin, bir takvim senesi içerisinde ikinci el taşıt satışı yapmalarının belli koşullara bağlandığına değinerek, getirilen planlamayle ikinci el taşıt ticaretindeki aktör profilini netleştirmeyi ve kayıt dışı etkinliklerle vergi kayıplarının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurguladı. İkinci el motorlu kara taşıtı satışına aracılık eden işletmelere, kendine teslim edilen taşıtlar amacıyla taşıtın adına tescilli bulunduğu şahsa verilmek üzere, taşıt teslim belgesi düzenlenmesi koşulu ve satışa yayılan taşıtın ön yüzünde, araca dair tanıtıcı bulguların bulundurulması koşulu getireceklerinin altını çizen Tüfenkci, belli bir yaşın ya da kilometrenin altında belirleme edilen ikinci el taşıtlar amacıyla işletmelere taşıt satışı evvel uzman raporu alma ve bir nüshasını alıcıya teslim etme zorunluluğu getireceklerini de aktardı.

“ARAÇ SATIŞINDA GARANTİ VERMEK ZORUNDALAR”

Garanti konusu ile alakalı da ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan ya da satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir vakit ya da kilometre amacıyla geçerli olacak biçimde garanti verme yükümlülüğü getirdiklerine değinen Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aracını galeriden ya da bu işle iştigal eden bir iş yerinden aldığında, 5 ya da 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra bozukluk vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil uygun bir vakit olacak. Belki hem vakit hem kilometre 10 bin kilometre garantisi gibi ya da 6 aylık, 1 senelik gibi yaşına göre, kademesine göre verilebilecek standart, her bireyin kabul edebileceği garantileri de vermek zorunda. Eğer bozukluklı satıyorsa onu belirtmesi gerekiyor, ikinci el ticaretin de kaporta bozukluksı da olabilir, tamiratı da gerekebilir bunun da ticaretini önlememeniz lazım, o durumuyla satması lazım ama bu vasıta tam, kusursuz bir vasıta diye müşteriye satıyorsa, satıcının bunun belli bir garantisini de üstlenmesi gerekir. Taslakta ilaveten ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında noterlerin yükümlülüklerini de düzenledik. Bu kapsamda, noterlere ikinci el taşıt satışlarında yetki belgesiyle, lüzumlu görülen başka belgeleri araması ve bu belgeler ibraz edilmeden satış prosedürünü gerçekleştirmemesi koşulunı getirdik. Önümüzdeki en geç 15 gün içerisinde Başbakanlığa, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere sevk edeceğiz.”

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç da otomobil ticaretinin önündeki en büyük engellerden biri belirleme edilen ithal otomobiller ile alakalı sıkıntının çözüldüğünü söyledi. Düzenlemenin yalnızca otomobil ticareti değil, günlük hayatta gayrimenkul alım satımında dahi meydana çıkan problemu giderdiğini belirten Erkoç, “Yaklaşık 40 bin vasıta, her biri 100 bin lira olsa 40 milyar lira gibi bir rakam dönüyor. Bu gelirden ötürü Maliye Bakanlığına ciddi bir para aktarımı olacak. Yani piyasada 40 milyar liralık ticaretin önündeki engel tamamıyla kalkmış olacak.” dedi.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR