Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Yeni Kanunları Onayladı

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda “Torba Kanun” şeklinde tanınan 6704 sasenesi “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden uygulanan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın 6704 sasenesi kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi.

YAŞLI AYLIĞINDA YENİ DÜZENLEME

Kanuna göre, ihtiyar aylığının bağlanmasına dair uygulanan muhtaçlık hesaplanmasında, hane amacıyladeki şahıs başına düşen milli gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda tespit edilen bireyin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması amacıyla muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere dair uygulanan muhtaçlık hesaplamasında, bütün engelli aylıklarında geçerli tespit edilen hane ortamında şahıs başına düşen ortalama aylık gelir tutarı öneme alınacak.

cumhurbaskani-ndan-milyonlarca-kisiyi_x_8385884_773_z3[1]

TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat istekleri kapsam dışı kalacak.

KANAL İSTANBUL

“Kanal İstanbul Projesi”nin meşru alt yapısı oluşturulacak. İlgili kanunda “su yolu” tarifi yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılacak.

SİGORTA PİRİMİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilen sosyal yardımlardan yararlanan şahısleri istihdam eden iş verenlere sigorta primi desteği verilecek.

İstanbul’un Avrupa Yakası Proje Alanları ortamında yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.

Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla şehit yakınları ve gazilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

TERÖR MAĞDURLARINA İSTİHDAM

Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı hallerde kardeş, anne ve baba da istihdam hakkından yararlanabilecek.

Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 senesi amacıyla ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir sene ertelenecek.

İşçiler izin sürelerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve doğrultuların anlaşması kaydıyla, üçten oldukça çok bölebilecek.

SGK’YA 2 BİN 610 MEMUR ALINACAK

Kayıt dışılıkla mücadelede faaliyeti çoğaltmak amacıyla, Sosyal Emniyet Kurumunda 2 bin 610 sosyal emniyet denetmeni ve sosyal emniyet denetmen muavini alınacak.

15 BİN YENİ POLİS

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 15 bin yeni polis memuru alınacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI AFFI

Genel sıhhat sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar tespit edilen genel sıhhat sigortası prim borçları silinecek.

KAYYUM DÜZENLEMESİ

Terörizmin finansmanıyla mücadelede şirket yönetimine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, saklı soruşturmacı ve teknik takip usulleri uygulanabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da programlamayı yürütmesi durumunda TOKİ ya da idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki sene süre ile geçici şeklinde durdurabilecek.

SUR’UN YENİDEN İNŞASI

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin tekrar yapımının meşru altyapısı oluşturulacak.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen merkezi karşı doğrultu hizmetlerinin meşru altyapısı sağlamlaştırılacak.

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve natural gaz bağlantısı yapılabilecek.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR