Türk Patent Kurumu Ne İş Yapar?

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Marka sahipleri; haklarını korumak ve herhangi bir şekilde mağdur olmamak adına marka tesciline başvururlar. Bunun yanı sıra, fikir, isim veya tasarım patenti almak isteyen buluş ve fikir sahiplerinin sayısı bir hayli fazladır. Ayrıca, faydalı model sayesinde buluş ve fikir sahiplerine söz konusu buluşu bir süre boyunca üretme fırsatı verilir. Bu noktada, söz konusu belgeleri almak adına gerekli olan tüm başvuruların Türk Patent Kurumu’na yapıldığını ifade etmeliyiz.

Türk Patent Kurumu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türk Patent Kurumu; bir kamu kurumu olmak ile beraber sınai mülkiyet haklarının tescilini gerçekleştirir. Ayrıca, sınai mülkiyet alanında hem ulusal hem de uluslararası politikalara yön vermesi söz konusudur. Türk Patent Kurumu; Türkiye’nin fikri sermayesinin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, inovasyon kapasitesinin arttırılmasını da sağlar. Türk Patent Kurumu görev ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir:

 • Marka tescili
 • Ulusal marka tescili kontrolü
 • Endüstriyel tasarım tescili (tasarım patenti)
 • Patent tescili koruması
 • Yukarıdaki tescillere dair her türlü adres ve unvan değişiklikleri, başvuruları, devir ve lisans işlemleri
 • Marka, endüstriyel tasarım ve patent başvurularının yayınlanması

Türk Patent Kurumu; Türkiye’nin başkenti Ankara’nın sınırları içerisinde yer alır. Ayrıca, neredeyse dünyadaki her ülkenin sınai mülkiyet ofisleri ile doğrudan iletişim halindedir.

Türk Patent Kurumu’nun Görevleri Nelerdir?

Türk Patent Kurumu; ülke adına hayati önem taşıyan kurumların başında gelir. Görev ve sorumlulukları da şu şekilde özetlenebilir:

 • Mevzuat çalışmaları hakkında fikir belirtmek
 • Eğitim düzenlemek
 • Alanıyla ilgili seminer ve konferans düzenlemek
 • Sınai mülkiyet alanındaki uluslararası toplantılarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek
 • Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda verilen kararlar hakkında başvuru sahiplerini ve vekilleri haberdar etmek

Türk Patent Kurumu; tüm bunların yanı sıra Marka Vekilleri ve Patent Vekilleri’nin seçilmesine dair düzenlemeleri yapar. Buna ek olarak, vekillik sınavını da gerçekleştirir. Ayrıca, internet sitesinde marka ve patent bilgilerini yayımlar.

Türk Patent Kurumu Neden Kurulmuştur?

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun geçmişi 1870’li yıllara kadar dayanır. Söz konusu dönemlerde eşyaların haklarını korumak adına birtakım yasalar çıkarılmıştır. Bu yasalar; Türkiye tarihindeki ilk marka ve patent koruması yasaları olarak bilinir. Cumhuriyetin İlanı ile beraber bu konuda çok daha ciddi adımlar atılmıştır. 1925 yılında başlayan süreç; 1965 yılında yürürlüğe giren Marka Kanunu ile farklı bir boyuta gelmiştir. Bu sayede, sınai mülkiyet haklarının korunması adına oldukça önemli bir adım atılmıştır. Bu hakların daha da iyi hale getirilmesi adına 1994 ve 2003 yıllarında birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Patent ve marka tescil; kişilerin ve kurumların mülkiyet haklarının korunması adına hayati önem taşır. Türk Patent ve Marka Kurumu; markaların sınai mülkiyet haklarının korunması noktasında onlara gerekli belgeleri sunar.

 

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR