4G İhalesi 4,5G İhalesine Dönüştürüldü

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Bilgi Teknolojileri ve Etkileşim Kurumu (BTK) Başkanvekili Ömer Fatih Sayan, 26 Ağustos’ta yapılacak 4G ihalesinin şartnamesinde değişiklık yapıldığını belirterek, “Değişikliklerin sonrasında bu ihaleyle Türkiye’de kamuoyunda tanınan adıyla 4,5G teknolojisiyle hizmete başlanacak. 5G teknolojisine yerli teknolojiyle geçilmesinin önü açılacak” dedi.

İHALE 26 AĞUSTOS’DA

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda 4G şeklinde tabir edilen IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Yetkilendirmesi İhalesinin 26 Ağustos’ta yapılacağını anımsattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tespit ettiği siyaset tarafında BTK’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda IMT yetkilendirmesi ihale şartnamesinde değişiklık yapıldığını ifade eden Sayan, kendi Ar-Ge’sini yapan ve yerlilik seviyesi oldukça yüksek haberleşme sektörünü amaçlayan bir vizyonun meydana konulduğunu bildirdi.

4g-ihalesi-iptal-edildi-yeni-sartnameyle

Sayan, bilhassa tüketicilere yönelik olmak üzere ülkenin elektronik haberleşme pazarındaki bütün paydaşların azami ölçüde faydası gözetilmek hedefiyle IMT yetkilendirmesinde değişiklıklar yapıldığını söyledi.

“5G’YE İLK GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yapılacak ihalenin bir frekans tahsis ihalesi olduğunu altını çizen Sayan, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bandında 20 ayrı frekans paketinin ihaleyi kazanan işletmecilere tahsis edileceğini, ihale sonrasında bu frekanslar kullanılarak tüketicilere 5G’de dahil yeni teknolojilerin sunulabileceğini belirtti.

Vatandaşların dünyada ilerleyen en yeni teknolojilerden istifade edebilmelerini sağlamak maksadıyla işletmecilere IMT yetkilendirmesi kapsamında önceki şartnameden değişik şeklinde kurulacak yeni altyapılarda asgari “IMT-Advanced” teknolojisini kullanmaları koşulu getirildiğini izah eden Sayan, “Kullanılacak teknolojiler ve kapsama alanına dair şartlarda uygulanan düzenlemelerle işletmecilerin gelişmekte tespit edilen teknolojileri ve bilhassa 5G ve gibi oldukça yeni teknolojileri Kurumdan rastgele bir izin alma gereği olmaksızın kullanmalarının ve şebeke planlamalarını oldukça elastik bir biçimde yapabilmelerinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Amacımız 5G’ye yönelik Ar-Ge’si Türkiye’de yapılmış patentlerin oluşması, standartizasyon çalışmalarına etkin katılım ve yerli haberleşme ekosisteminin meydana gelmesine katkı sağlamaktır. İhale şartnamesinde uygulanan değişiklıklarla bu ihaleyle Türkiye’de kamuoyunda tanınan adıyla 4,5G teknolojisiyle hizmete başlanacak, 5G teknolojisine yerli teknolojiyle geçilmesinin önü açılacak. 5G teknolojisine ilk geride bıraktığımız ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

FREKANSLAR 5 KATINA ÇIKACAK

Mobil şebeke işletmecilerine tahsisli sahip olunan frekans miktarının 183 MHz iken ihale kapsamında tahsis edilecek yeni frekanslarla toplam 573 MHz’a çıkacağını ifade eden Sayan, ihaleyle tahsis edileceklerle toplam frekans miktarının sahip olunan frekansların 3, mobil geniş bantta data hizmeti sunulacak frekans miktarının ise 5 katından çoksına çıkacağını kaydetti.

3G’DEN 4,5G’YE GEÇİŞ

3G hizmetlerinden sonra tasarlanan ve kamuoyunda 4,5G şeklinde tabir edilen IMT Advanced teknolojileriyle hizmet sunulacağından teknoloji avantajı yardımıyla yurttaşların çok oldukça süratli bir biçimde bilgiye erişme imkânına kavuşacağını ifade eden Sayan, şu şekilde devam etti:

HIZ ARATACAK

“Mevcut halde vatandaşlarımız tek şeritli bir yolda ve yeni araçlarla seyahat eder iken bile ulaşabileceği sürat sınırlı olabilecekken, ihale sonrasında sahip olunan yola ek edilecek 3 şeritli otoban kalitesinde yolla eş güdümlü toplam 4 şeritli bir yolda ve oldukça yeni ve süratli araçlarla seyahat etmeye başlayacaklar. Bu, lüzum vatandaşlarımızın oldukça süratli hizmet almaları yönünden lüzumse genişbant hizmetlerinin ülke ekonomisine katkısı yönünden çok mühim bir husus. Nitekim uygulanan incelemeler bize çok net şeklinde şunu söylüyor, genişbant erişimindeki her yüzde 10’luk artış, ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarında yüzde 1-1,5 seviyesinda bir büyüme sağlamaktadır. Dolayısıyla yapılacak ihale nedeniyle genişbant altyapısının oldukça da yaygınlaştırılması ve mobil genişbant hizmetlerinin oldukça çok vatandaşımıza ulaştırılması, ülke ekonomisine de mühim ölçüde katkı sağlayacak.”

“1 NİSAN 2016’DA HİZMETE GİRECEK”

İhalenin sonrasında tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2016’dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna ilerlenebileceğini belirten Sayan, “İşletmecilere yetkilendirmenin sonrasında 8 sene içerisinde Türkiye’nin nüfusunun yüzde 95’ini kapsama alanına alma mecburiluğu getiriliyor. Hem de tekrar 8 sene içerisinde bütün il ve ilçelerin nüfusunun yüzde 90’ını kapsama mecburiluğu getiriliyor” dedi.

“TÜNELLERDE BİLE KULLANILABİLECEK”

Şartnamede uygulanan değişiklıkle uzunluğu 1 kilometrenin üzerindeki tüneller ile konvansiyonel tren hatlarının da belirli bir vakit içerisinde kapsanması koşulu getirildiğini belirten Sayan, otoyol ve yüksek süratli tren hatlarına ayrıca bu tünellerden geride bıraktığımız ve konvansiyonel tren hatlarında yolculuk yapan yurttaşların da seyahatlerinde mobil genişbant hizmeti alabilme imkânına kavuşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak israfını önlemek amacıyla bölünmüş karayolları, otoyol, tünel kapsamaları, konvansiyonel tren hatları, süratli ve yüksek süratli tren hatları ile nüfusu 10 binin altındaki yerleşim bölgelerinde operatörlere ortak yatırım yapma mecburiluğu getirildiğini kaydetti.

“AR-GE PERSONELİ SAYISINI YÜZDE 50 ARTTIRIYORUZ”

Sayan, Ar-Ge’ye verdiği ehemmiyetin bir göstergesi şeklinde şartnamede değişiklık yapıldığını vurgulayarak, “Ülkemizde kurulu tespit edilen Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra işletmecilerin Ar-Ge merkezlerinin de teşvik edilmesi sağlanmış ve sahip olunan Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilmesi lüzumen asgari nitelikli Ar-Ge personeli miktarını yüzde 50 arttırıyoruz. KOBİ’lerin yerli ürün geliştirmelerinin ve kendi imkanlarıyla üretim yapmalarının teşvik edilmesi hedefiyle işletmecilere yatırımlarının en az yüzde 10’unu Türkiye’de ürün ya da sistem ilerletmek üzere kurulmuş tespit edilen KOBİ derecesindeki tedarikçiler yönünden Türkiye’de imal edilen mamüllerden sağlama yükümlülüğü getiriyoruz” diye konuştu.

Yeni şartnamede Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin de niteliğinin artırılmasına yönelik mühim tedbirler aldıklarını belirten Sayan, bu kapsamda Ar-Ge projelerine başlanması, gelişiminin izlenmesi ve çıktılarının başarı ölçütlerine göre kabulü gibi konular da dahil olmak üzere Ar-Ge faaliyetlerine dair yükümlülüklerin etkili bir biçimde yerine getirilmesi ve takibi hedefiyle BTK’nın lüzumlu gördüğünde kontrol yapabileceğini ya da diğer kuruluşlara da kontrol yaptırabileceği hususunun da şartnameye eklediklerini ifade etti.

“YERLİ ÜRÜN KULLANIM ORANI YÜZDE 45 OLACAK”

Haberleşme ve bilgi teknolojileri sektörünün stratejik dikkate haiz olduğunu belirten Sayan, hem cep telefonu cihazlarında hem de haberleşme pazarında sarfedilen baz istasyonu gibi mamüllerde yerli ürün ve üretime büyük ehemmiyet verdiklerini söyledi.

YERLİ ÜRÜN ORANI ARTIRILDI

İhale şartnamesinde uygulanan değişiklıkle yeni şartnamede mecburi yerli ürün kullanım oranlarının artırıldığına işaret eden Sayan, “Yerli ürün kullanım oranları ilk şartnamede yüzde 3-8-15 şeklinde belirlenmişken yeni şartnamede ise birinci sene amacıyla en az yüzde 30, ikinci sene amacıyla en az yüzde 40 ve üçüncü sene ile devam eden senelerde en az yüzde 45 yerli ürün kullanma mecburiluğu getirildi. Bu kapsamda baz istasyonu, anahtarlama ve yönlendirici gibi mamüller ile şebeke ve haberleşmeye dair program ve donanımların da tespit edilen oranlarda yerli mamüllerden karşılanmasını istiyoruz. Bu yükümlülüklerle yerli üretim yapan firmaların elektronik haberleşme sektörüne dair yerli ürün geliştirme konusu ile ilgili çok oldukça çok teşvik edilmesini ve yerli ürün ekosisteminin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Getirdiğimiz yeni yükümlülüklerle ülkemizin milli kaynaklarının yurtdışına çıkmasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR