Maliye Konutlarını Değerinin Altında Alanı Satanı Çağıracak

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Maliye, konut kredileri ile tapudaki satış bedellerini karşılaştırıp konut alınıp satılan konutların değerinin altında gösterenleri belirleme ediyor. Bu belirlemeler sonucu Maliye, konut alırken değerini düşük gösterip gerektiğince az tapu harcı ödeyenden de, satarken düşük gösterip gerektiğince az vergi ödeyenden de bunun nedenini izah etmelerini isteyecek. İzah edemezse ceza ödeyecek.

“GEL ARADAKİ FARKI İZAH ET”

Maliye’nin yeni uygulaması izaha çağrı hedefiyle geri sayım başladı. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi hedefiyle çıkarılan yasada altyapısı kurulan izaha çağrı uygulamasına yönelik şimdi de tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağında konutlarını değerinin altında gösterenlerin izaha çağrı edilmesi ayrı bir başlık altında yer aldı. Buna göre Maliye’nin bankalardan elde ettiği verilere göre kullanılan konut kredi tutarları ile tapu dairelerinden elde edilen satış bedellerinin karşılaştırılması sonucunda satış bedelinin düşük beyan edilmesine dair haklarında ön belirleme yapılan mükellefler izaha çağrı edilecek.

Bu yolla Maliye, “Gel aradaki farkı izah et” diyecek. Yani alırken konut alırken değerini düşük gösterip gerektiğince az tapu harcı ödeyen de, satarken düşük gösterip gerektiğince az vergi ödeyen de bunun nedenini izah edecek.

maliye-ev-alip-satanlarin-pesine-dustu_x_8825070_5518_z11

ZARARIN YÜZDE 20’Sİ ÖDENECEK

Vergi Usul Genel tebliğ taslağında, vergiye gönüllü uyum hedefiyle izaha çağrı müessesesinin getirildiği belirtilerek, “İzaha çağrı; İdarenin verginin ziyaa uğramış olma olasılığını harici karinelerle belirleme edildiği hallerde, haklarında vergi incelemesine ya da takdir işlemlerine başlanılmamış mükelleflerden yetki sahibi merciler açısından izahat talep edilmesidir” olarak tanımlandı. Buna göre Maliye, bir mükellefle ilgili başka veriler kullanarak vergi zararı olma olasılığını belirleme etmesi halinde mükellefe çağrı yapılacak. Eğer mükellef vergiyi ziyaa uğrattığını yani gerektiğince düşük gösterdiğini kabul ederse beyanname verecek. Tahakkuk eden vergiler ile izahat zammını süresinde öderse vergi zararının yüzde 20’sini ödeyecek. Bunun sonucunda mükellef vergi incelemesine tabi tutulmayacak ve takdir komisyonuna sevk edilmeyecek.

NELER KAPSAMDA?

Yasa çıkarken Maliye Bakanlığı’na izaha çağrıin kapsamını belirleme yetkisi verilmişti. Tebliğ taslağında da kapsama giren konular tek tek sıralandı. Buna göre tapu daireleri ve bankalardan elde edilen verilerin karşılaştırılması sonucu ulaşılan bulgulardan hareketle mükellefler izaha çağrı edilebilecek. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5 bin lira üzerindeki mal ve hizmet alım ve satışlarına dair Ba ve Bs formları veriyorlar. Maliye bu formlar üzerinden çapraz kontroller yapıyor. Gerçek alış-satışların beyan edilip edilmediği inceleniyor. Bu konu ile ilgili de Maliye, mükellefleri izaha çağrı edebilecek.

İZAH NASIL İSTENECEK?

*Mükelleflerin faaliyet grupları ve sektörlerine göre Vergi Denetim Kurulu risk analizleri yapıyor.

*Yapılan risk analizleri sonucunda vergi zararı olabildiğine dair ön belirleme yapılırsa mükellef, izaha çağrılabilecek.

*50 bin liranın altında sahte belge düzenleyenler hedefiyle de izaha çağrı uygulaması devreye girebilecek.

*Ancak bu mükelleflerin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alımlarının yüzde 5’ini aşması halinde izaha çağrı uygulaması geçerli olmayacak

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
casibom - grandpashabet giriş - oran.net -