Sigortada en büyük uyuşmazlık trafikte yaşandı

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların oldukça süratli halledilmesi hedefiyle uygulanan Sigorta Tahkim Komisyonu’na geride bıraktığımız yıl en çok müracaat 8 bin 137 ile trafik poliçelerine yönelik geldi.

AA muhabirinin Sigorta Tahkim Komisyonu verilerinden derlediği verilere göre, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların süratli, kolay ve düşük maliyetle çözümünü temin etmek hedefiyle uygulanan komisyon geride bıraktığımız yıl yoğun mesai yaptı.

Komisyona 2014 yılsinde, bir önceki yıla kıyasla yüzde 147,39 artışla 10 bin 692 müracaat yapıldı. Söz hususu müracaatların yüzde 96,39’u yani 10 bin 306’sı yaşam dışı branşlardan, yüzde 3,61’i yani 386’sı ise yaşam branşından yapıldı.

Poliçe çeşitleri bazında Komisyona uygulanan müracaatlara bakıldığında, müracaatların yüzde 89’luk bölümünü kara araçları ve kara araçları mesuliyet sigortalarından doğan uyuşmazlıklar oluşturdu. Trafik poliçelerinden doğan uyuşmazlıklara dair müracaatların bütün müracaatlar içindeki payı ise 2013 yılsinde yüzde 49 iken geride bıraktığımız yıl yüzde 27’lik artışla yüzde 76 oldu.

Kasko sigortalarına dair uygulanan müracaatlar ise 2013 yılsinde yüzde 29’luk paya sahipken 2014’te 16 puanlık düşüş göstererek yüzde 13 şeklinde gerçekleşti. Trafik ve Kasko poliçelerine dair müracaatları, yüzde 3 ile yangın branşına dair müracaatlar takip ederken, yangın branşının sonrasında yüzde 1 dolayındaki paylarıyla sağlık, hırsızlık, makine kırılması sigortalarına dair müracaatlar geldi.

Uyuşmazlık adedi 4 bin 913’e ulaştı

Aynı dönemde sigorta hakemlerince karara bağlanan uyuşmazlık adedi da 2013’e göre yüzde 77,88’lik artışla 4 bin 913’e ulaştı. Başvuruların ortalama karara bağlanma zamanı 63 gün şeklinde gerçekleşti.

Uyuşmazlık miktarı bazında dağılıma bakıldığında, müracaatların 2012 yılsinde yüzde 52’sini, 2013’te yüzde 49’unu 5 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar oluştururken, 2014’te 5 bin liranın altındaki uyuşmazlıkların seviyesi yüzde 61 şeklinde kaydedildi. 5 bin ile 15 bin lira arasındaki uyuşmazlıkların seviyesi ise bir önceki yıla göre aşağı yukarı 12 puan düşerek yüzde 10 oldu.

Böylece Komisyon geride bıraktığımız yıl çoğunluklu şeklinde miktarı oran şeklinde düşük uyuşmazlıkların çözümünü sağladı.

15 ile 40 bin lira aralığındaki müracaatların seviyesi geride bıraktığımız yıl yüzde 9 olurken, 40 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıkların seviyesi ise yüzde 20 şeklinde gerçekleşti.

Komisyona 2014 yılsinde gerçek şahıslar yönünden uygulanan müracaatların yüzde 60’ı, tüzel şahıslarce uygulanan müracaatların ise yüzde 80’i vekaleten gerçekleştirildi.

Aynı dönemde sigorta hakemlerince karara bağlanan dosya adedi da bir önceki yılde karara bağlanan 2 bin 762 dosyaya göre yüzde 78 artarak 4 bin 913’e ulaştı.

Sigorta hakemlerince karara bağlanan bin 737 adet dosyada müracaatte belirti edilen tazminat talebinin tamamı kabul edilmişken, 2 bin 20 adet dosyada müracaat sahiplerinin taleplerinin kısmen kabul edildiği, bin 156 dosyada ise talep edilen tazminat tutarının reddedildiği görüldü.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR