BES Yönetmeliklerinde Değişiklik Yılbaşında Yürürlüğe Giriyor

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılım kapsamında işveren ve çalışanların yükümlülükleri, ücret ödeme günü ve mutabakat vakitci belirleniyor

Hazine Müsteşarlığı yönünden uygulanan değişiklık Resmi gazete’de yayımlandı. Buna göre; çalışan, belirlenenden oldukça yüksek bir miktarda ödeme uygulamak istediğinde bunu işverene bildirebilecek, katkı payı ödemeye azami 3 ay ara vermeyi talep edebilecek.

BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞANLAR

Birden çok işveren ile iş akdi tespit edilen çalışanlar her bir işveren yönünden yayılan emeklilik planına ayrı ayrı dahil edilecek.

ŞİRKET TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan işveren, şirket seçimi nedeniyle şirketten komisyon dahil hiçbir biçimde parasal menfaat sağlayamayacağı gibi şirket de işverene bu biçimde bir öneride bulunamayacak. İşveren, iş yerindeki çalışanlarını değişik emeklilik planlarına dahil edebilecek.

Çalışanın ücretinden kesilmesine rağmen, şirkete aktarılmayan ya da eksik aktarılan bu seksiyon hükümlerine tabi katkı payının ve varsa getirilerinin takip ve tahsilini Emeklilik Gözetim Merkezi yapacak.

degisiklik-resmen-yapildi_x_9071869_3887_z11

CAYMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek amacıyla uygulanan ilk katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü emeklilik planına dahil edildiği şirket yönünden çalışana posta yolu ile ya da güvenilir elektronik etkileşim araçlarıyla bildirilecek. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içerisinde cayma sekmesini kullanabilecek. Cayma vakitınden sonra da çalışan dilediği vakit sistemden ayrılabilecek. Cayma talebi, çalışan yönünden posta yolu ile ya da güvenilir elektronik etkileşim araçlarıyla alakalı emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene ya da şirkete bildirilecek. Cayma bildiriminin ulaşmasını takiben 10 iş günü içerisinde ödenen katkı payları, varsa hesabında tespit edilen yatırım gelirleriyle eş güdümlü çalışana iade edilecek.

İŞYERİ DEĞİŞTİĞİNDE

Daha evvel Bireysel emeklilik sistemine dahil edilen ve iş yerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde tespit edilen bir çalışanın bireysel emeklilik hesabındaki birikimiyle varsa ödenen devlet katkısı, yeni iş yerinde çalışanlara yayılan bir emeklilik planı bulunması halinde, yeni iş yerindeki plana aktarılacak. Çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe temel vakitı ile devlet katkısının verilmesine temel vakitı yeni iş yerindeki planda aynen korunacak.

ÇALIŞAN ARA VERMEK İSTERSE

Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilecek. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık vakit amacıyla yapılabilecek. Bu vakitın bitiminden evvel ya da bitimini müteakip yine ara verme talebinde bulunulması olası olacak. Çalışanın ara verme talebini iletmesi üstüne çalışana ödenen ücretten katkı payı kesintisi yapılamayacak. Çalışan, ara verme talebini en geç ücret ödeme gününden 3 iş günü evvel iletecek.

SİSTEMDEN AYRILAN TEKRAR OTOMATİK OLARAK DAHİL EDİLEBİLİR

Sistemden ayrılma prosedürü yapan çalışanlar, Müsteşarlığın belirleyeceği temellar dahilinde 2 senede bir yine otomatik şeklinde sisteme dahil edilebilecek. Müsteşarlık bu vakitı 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetki sahibi olacak.

Söz hususu yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2017 şeklinde belirlendi.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR