BES’te İsteyene Ömür Boyu İkinci Maaş

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Son 10 senede ciddi büyüme kaydeden 2013 senesi başında devletin yüzde 25’lik direk desteği ile büyük bir ivme kazanan Bireysel Emeklilik Sistemi ( BES), senelik gelir sigortası yönetmeliğinin 1 Ekim’de devreye girmesi ile yeni bir devreye çok ismim atıyor. 2003 senesinde başlayan BES’te 10 senesini dolduran katılımcılar yeni dönemde isterlerse toplu para yerine hayat boyu emeklilik maaşı alabilecek. 1 Nisan tarihinde yayınlanan ve 1 Ekim’de yürürlüğe girecek bulunan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği’yle yalnızca Bireysel Emeklilik Sistemi emeklileri değil, ilaveten birikmiş parasını değerlendirmek isteyen herkes hayat boyu maaş alma hakkına sahip olacak. BES’ten emeklilik hakkı kazananlar birikimlerinin hepsini ya da bir bölümünü Yıllık Gelir Sigortası’na yatırabilecek ve istedikleri vakit içerisinde ve istedikleri oranda maaş şeklinde alabilecekler. Yıllık Gelir Sigortası’na başvuru edenler çoğu avantajdan yararlanabilecek. Maaş tutarları enflasyona karşı korunurken, Yıllık Gelir Sigortası sigortalıyı uzun hayat riskine karşı da koruyor. Sistemin 56 yaş altı ve üstü amacıyla ayrı alternatifler sunması, 3 aylık, 6 aylık ya da senelik olmak üzere değişik ödeme alternatiflerine sahip olması, vefat halinde bir başkasına aktarılabilmesi gibi avantajlı alternatifleri yardımıyla Yıllık Gelir Sigortası sektörün yeni atar damarı olacak gibi görünüyor.

ÖMÜR BOYU EMEKLİLİK MAAŞI

BES son 10 senede ciddi büyüdü. EGM bilgilerine göre, ağustos itibariyle katılımcı adedi 5 milyon 683 bin 398 şeklinde gerçekleşirken, iştirakçilerin fon tutarı 39 milyar 64 milyon liraya, devlet katkısı ise 4 milyar 67 milyon liraya çıktı. Katkı payı tutarı ise 33 milyar 186 milyon lira şeklinde gerçekleşti. Yıllık gelir sigortası ile hayat boyu emeklilik imkânının sağlanmasını ‘eksik taş’ tamamlanıyor şeklinde yorumlayan sektörün önde gelen isimleri, söz hususu yeni ürünün sektöre bir hareketlilik getireceğini ve katılımcı adedinin artarak emeklilik- hayat şirketleri piyasasının yükselmesine bulunanak sağlayacağını ön görü ediyorlar.

isteyene-omur-boyu-ikinci-maas-7672709_x_1810_o[1]

YENİ GİREN KATILIMCI İÇİN TEŞVİK OLACAK

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, Yıllık Gelir Sigortası yardımıyla sigorta şirketlerinin, hayat boyu ya da belirli vakit amacıyla maaş alabilmek isteyen şahıslar amacıyla gerektiğince avantajlı ve detaylı mamüller sunulabileceklerini söyledi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli bulunan şahıslar amacıyla hayat boyu, başka kaynaklardan sağladıkları birikimler amacıyla ise hem hayat boyu hem de belirli vakitli maaş alma alternatifi sunulduğunu kaydeden Bostan, “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emeklilik hakkı kazanan (56 yaş ve üzeri şahıslar) ve elde ettiği toplu para ile hayat boyu maaş alabilmek isteyen bireylerin senelik gelir sigortasına yöneleceği beklenmekte olup, hayat boyu maaş sunulması sahip olunan katılımcılar kadar yeni giren katılımcılar amacıyla de mühim bir teşvik oluşturabilecektir. Bu sayede BES’in biriktirme yalnızca para biriktirme mekanizması olmaktan çıkıp emeklilik döneminde ikinci bir maaş opsiyonu amacıyla genç yaşlarda birikim gerçeklştirmeyi teşvik eden bir sistem özelliğine kavuşacaktır. Bu mamüllerin en büyük özelliği anında başlayan ya da ertelemeli şeklinde, hayat boyu maaş sağlaması ve maaşların her takvim senesi başında en az TÜFE seviyesinda arttırılacağının taahhüt edilmesidir. Sektörde emeklilik döneminde garanti edilen hayat boyu maaş programı ile yeni ve detaylı mamüllerin oluşması katılımcı adedinin yükselmesine bundan dolayı da emeklilik-hayat şirketlerinin piyasasının yükselmesine bulunanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra 56 yaş ve üzeri şahıslara sunulacak mamüllerde maaş artışının TÜFE seviyesine bağlanması sektörün temkinli davranmasına sebep olmaktadır” diye konuştu. Hazine’nin çıkaracağı tahvil ihracına şirketlerin ciddi bir ilgisinin bulunduğunu dile getiren Bostan, “Özellikle senelik TÜFE seviyesinda maaş artışı taahhüt edilen 56 yaş üzeri şahıslara sunulacak mamüller amacıyla tüfe seviyesinda getiri gerçekleştiren uzun vadeli yatırım aracına gereksinim bulunmaktadır” dedi.

“AKTÖRYEL RİSKLER VAR”

Anadolu Yaşam Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan ise “Bu imkân çok evvel yoktu. Ama burada iki risk var. İlki aktöryel risk. Katılımcının 70 yaşına kadar yaşayacağını planlarsınız ama çok uzun yaşayabilir. Bu fonlamayı sağlayacak kadar uzun vadeli bir enstrüman olmalı. Hazine her iki hususta da ismim attı. Bu hesaplama hususu ile alakalı da çok elastik bir yaklaşım sergiledi. Yönetmeliği çıkardı. Yönetmelik ekim başında yürürlüğe girecek. Şirketler bundan sonra ürünü verir duruma gelebilecek” dedi. Erkan, Hazine’nin tahvil ihracına yönelik çalışmalarıyla alakalı şeklinde, “Hazine bir şey yapıyorsa biz destek veririz. Biz bu ülkenin şirketiyiz. Sektördeki yabancı sermaye seviyesi yüzde 70’ler seviyesinda. Onların izin vakitçleri değişik. Ama Türkiye’de var olacaklarsa bu işe de gireceklerdir” dedi.

HAZİNE KAĞIT ÇIKARTACAK, SEKTÖRDEN TALEP TOPLUYOR

Hazine, senelik gelir sigortaları yönetmeliği kapsamında bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinin greksinimlerini karşılamak amacıyla enflasyona endeksli bir tahvil ihracı üstünde çalışıyor. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Gökhan Karasu, “Amacımız BES düzeneğini aslında emeklilik ve insanlara hayat boyu maaş yayınlayan senelik gelir sigortası sistematiğiyle buluşturmak. Ekim ayından itibaren yeni modele kaymak arzusundayız. Bu sebeple enflasyonu endeksli tahvil ihracı çıkarmak amacıyla sektörden talep topluyoruz. Tahvilin faizi ve vadesi şimdilik belli değil” dedi. Karasu, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) para biriktirme mekanizması şeklinde algılandığını söyleyerek, “Amacımız BES düzeneğini aslında emeklilik gerçekleştiren bir sistematikle buluşturmak. Sigorta şirketleriyle ilişki halindeyiz. Ekim ayından itibaren yeni modele geçeceğiz” dedi. Türkiye’de nüfusun süratle yaşlandığını söyleyerek, yaşlılığın değil fakat “yoksul yaşlı” nüfusun problem bulunduğunu altını çizen Karasu, Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun 35 sene içerisinde başka ilerlemiş ülkelerde bulunduğu gibi yüzde 14 standardına çıkacağını söyleyerek Fransa’da bu zamanın 115 sene sürdüğünü söyledi.

► Maaş tutarları enflasyona karşı korunur.
► Yatırılan birikimlerdeki kesintiler en aza indirilebilir.
► Uzun hayat riskine karşı sigortalıyı korur.
► 56 yaş altı ve üstü amacıyla değişik mamüller vererek müşteri memnuniyetini sebepler.
► Yıllık Gelir Sigortası’ndan elde edilen gelirler, gelir vergisinden muaf tutulur.

YILLIK GELİR SİGORTASI NEDİR?

Yıllık gelir sigortası, toplu ya da belirli vakitler içerisinde uygulanan katkılara göre anında ya da belli bir vakit sonra başlayan, sigortalıya ya da lehdarlarına hayat boyu ya da belirli vakitler amacıyla uygulanan derli toplu ödemelerdir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesi satın alabilmek, bireyin bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin vergi ardından net tutarının bütününün ya da bir bölümünün hayat boyu ya da sigortalının tespit ettiği vakit vakitsince devam edecek gelir ödemelerine dönüştürülmesidir. Sigorta şirketi, senelik gelir sigortası satın alınan tutar ya da maaş ödemeleri üstünden gerçekleştireceği masraf kesintisi karşılığında bireyin uzun hayata tehlikesini ve yatırımlarını yönetme vazifesini üstlenir.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR