“Sağlıkta kalite” yönetmeliği düzenlendi

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Sağlık kurum ve kuruluşlarında nitelikli hizmet sunumunun sağlanması hedefiyle düzenlenen, Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle sıhhat kurum ve kuruluşlarında nitelikli hizmet sunumunun sağlanması hedefiyle, hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyetini temel alan sıhhatta nitelik standartlarıyla, bu standartların uygulanmasına dair usul ve temellar düzenlendi.

Yönetmelik teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetiyle koruyucu sıhhat hizmeti yayınlayan kamu ve hususi bütün sıhhat kurum ve kuruluşlarını kapsayacak.

Sağlık kurum ve kuruluşları, uygulamalarında sıhhatta nitelik standartlarına ideal çerçevede düzenlemeler yapacak.

Sağlıkta nitelik standartları temel alınarak uygulanan öz değerlendirmeler ve sıhhatta nitelik değerlendirmeleri kapsamında, lüzumlu görülen tedavi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca sıhhat kurum ve kuruluşlarının programı gereken sıhhatta nitelik standartları ve bunlara dair rehberler hazırlanarak bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar, sıhhatta nitelik standartları ve rehberlerinin yayımlandığı tarihten 6 ay sonra mesul tutulacak.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de bu standartların etkinliğini çoğaltmak hedefiyle, uygulamaya yönelik uzaktan ya da yerinde eğitim faaliyetleri düzenleyecek.

-Bakanlık kuruluşları değerlendirecek

Bakanlık, sıhhatta nitelik standartları tarafında sıhhat kurum ve kuruluşlarını değerlendirecek. Değerlendirmeler her yıl, bakanlığın tespit ettiği tarihlerde yapılacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlar, değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle eş güdümlü en geç 7 günde yazılı şeklinde bakanlığa itiraz edebilecek. İtiraz başvuruları ise bakanlıkça en geç 30 günde sonuçlandırılacak.

Bakanlık, sıhhat kurum ve kuruluşlarının nitelik puanlarını ilan edebilecek.

Öte yandan, bu ilanın takip eden senenin ilk 3 ayında yapılması temel olacak.

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR